Chi tiết văn bản

1887/SXD-QLXD
24/08/2021
24/08/2021
Về việc hướng dẫn đầu tư xây dựng công trình điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Công văn
Sở Xây dựng
Đoàn Thanh Bình
Giám Đốc
202182615156_1887_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC