Thông tin văn bản mới

Tin nổi bật

Liên kết web

Quản lý xây dựng

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt đông xây dựng ngày 26/01/2018 [08/03/2018] 

Ngày 30/01/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 22 cá nhân

Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trường Mầm non Hoa Lan, xã Tân Phú, huyện Tam Bình. [28/02/2018] 

Ngày 24/01/2018, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trường Mầm non Hoa Lan, xã Tân Phú, huyện ...

Các tin khác:

Tin chuyên ngành

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Cổ Chiên, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. [28/02/2018] 

Ngày 02/02/2018, Ông Lê Quang Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình ...

Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Trung tâm điều trị nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long. [28/02/2018] 

Ngày 01/02/2018, Ông Lê Quang Trung , Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng ...

Các tin khác:

Thông báo

Thông báo về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, huyện, thị xã, thành phố [14/03/2018] 

Ngày 13/3/2018, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã có Thông báo số 279/TB-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với các Ban quản ...

Thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với trường hợp cá nhân đăng ký sát hạch trước khi cấp chứng chỉ hành nghề (chưa thực hiện việc nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề) [14/03/2018] 

Ngày 13/3/2018, sở Xây dựng Vĩnh Long đã có Thông báo số 278/TB-SXD về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối ...

Các tin khác:

Các hoạt động khác

Bổ sung chức năng, nhiệm vụ về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh. [28/02/2018] 

Ngày 01/02/2018, Ông Trần Hoàng Tựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND Bổ sung chức năng, nhiệm vụ về ứng cứu ...

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030: [28/02/2018] 

Ngày 01/02/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử ...

Các tin khác:

Cải cách hành chính

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (tính đến ngày 31/12/2017) [28/02/2018] 

Ngày 30/01/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm ...

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long. [30/01/2018] 

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND về ...

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. [30/01/2018] 

Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND về ...

Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh. [21/12/2017] 

Ngày 07/12/2017 ông Lữ Quang Ngời - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 2606/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm ...

Ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện chế độ phụ cấp và đồng phục cho người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. [15/12/2017] 

Ngày 20/11/2017 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4672/UBND-TH giải quyết đề xuất, kiến nghị của Sở Nội vụ về việc thống nhất tổ chức làm việc buổi ...

Các tin khác:

Quy hoạch kiến trúc

Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 7 (bất thường) thông qua Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. [28/02/2018] 

Ngày 01/02/2018, tại UBND tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông qua Nghị quyết về việc thông qua đồ ...

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: [28/02/2018] 

Ngày 01/02/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 94/NQ-HĐND về việc về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ...

Các tin khác:

Nhà ở và Thị trường bất động sản

Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh. [16/01/2018] 

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định số 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quyết định số ...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà ở và công sở. [16/01/2018] 

Ngày 27/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, ...

Các tin khác:

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra [09/06/2015] 

Ngày 27/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [07/03/2014] 

Ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, ...

Các tin khác:

Hình liên kết

    

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 67
Hôm nay: 870
Trong tuần: 11777
Trong tháng: 61834
Tất cả: 10875912