Tin nổi bật

Thông tin văn bản mới

Liên kết web

Quản lý xây dựng

Về việc bổ sung Thiết kế và điều chỉnhDự toán xây dựng công trìnhTrụ sở làm việc Huyện ủy, Khối Đảng, Đoàn thể huyện Trà Ôn [19/11/2018] 

Ngày 15/10/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2178/QĐ-UBND về việc về việc bổ sung Thiết kế và điều ...

Bổ sung dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu tại huyện Mang Thít,tỉnh Vĩnh Long vào quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 [19/11/2018] 

Ngày 05/10/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc Bổ sung dự án đầu tư ...

Các tin khác:

Thông báo

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng [06/11/2018] 

Ngày 6/11/2018, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 1626/TB-SXD thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. ...

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm [06/11/2018] 

Ngày 01/11/2018, Sở Xây dựng có văn bản số 1602/SXD-KT&VLXD thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, theo đó Sở Xây dựng đã tiếp nhận ...

Các tin khác:

Các hoạt động khác

Thay đổi ủyviênBan Chỉ đạo các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [19/11/2018] 

Ngày 15/10/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND về việc Thay đổi ủy viênBan Chỉ đạo các dự ...

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Vĩnh Long – tỉnh Vĩnh Long [19/11/2018] 

Ngày 03/10/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng ...

Các tin khác:

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra [09/06/2015] 

Ngày 27/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [07/03/2014] 

Ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, ...

Các tin khác:

Nhà ở và Thị trường bất động sản

Chủ trương bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước (căn nhà số 9, đường Phan Đình Phùng, phường 8, thành phố Vĩnh Long). [19/11/2018] 

Ngày 08/10/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 3669/UBND-KTN về việc Chấp thuận chủ trương bán căn nhà thuộc ...

Kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất khu đất Khu Dân Cư Phước Thọ, phường 3, thành phố Vĩnh Long. [15/11/2018] 

Ngày 27/8/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1816/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kết quả trúng đấu giá quyền ...

Các tin khác:

Tin chuyên ngành

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm [19/11/2018] 

Ngày 15/10/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng ...

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Bờ Cản Tăng (giai đoạn 2) (đường liên ấp Bờ Cảng Sa), xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm [19/11/2018] 

Ngày 15/10/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2180/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ...

Các tin khác:

Cải cách hành chính

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. [29/08/2018] 

Ngày 08/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 985/QĐ-TTg về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số ...

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính [13/06/2018] 

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định có ...

Thay đổi thành viên của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. [06/06/2018] 

Ngày 13/4/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định số 441/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành ...

Quy định mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. [06/06/2018] 

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành ...

Về việc công bố và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh long [04/04/2018] 

Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc công bố ...

Các tin khác:

Quy hoạch kiến trúc

Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm đến năm 2030 [15/11/2018] 

Ngày 30/8/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 1852/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh ...

Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 [29/08/2018] 

Ngày 01/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam ...

Các tin khác:

Hình liên kết

    

Thông tin truy cập

Đang xem: 34
Tất cả: 1238691