Tin nổi bật

Thông tin văn bản mới

Liên kết web

Quản lý xây dựng

Về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung cấp y tế Vĩnh Long [17/07/2018] 

Ngày 13/6/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1176/QĐ-UBND Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình ...

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long. [17/07/2018] 

Ngày 06/6/2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ ...

Các tin khác:

Tin chuyên ngành

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu ấp Nhà Thờ (Cầu Vàm Sa Rày) [17/07/2018] 

Ngày 12/6/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1174/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu ấp ...

Đính chính Quyết định 803/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh [17/07/2018] 

Ngày 11/6/2018, Ông Lữ Qunag Ngời – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBND Đính chính Quyết định 803/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Ủy ban nhân dân ...

Các tin khác:

Thông báo

Thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt (7-2018) [27/06/2018] 

Ngày 25/6/2018, sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 852/TB-SXD tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7-2018

Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trùng tu, phục hồi Tây lang, Thánh tịnh Ngọc Sơn Quang. [13/06/2018] 

Ngày 18/5/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Kết quả thẩm định số 609/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ ...

Các tin khác:

Các hoạt động khác

Thành lập Ban Chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí,vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh [17/07/2018] 

Ngày 08/6/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1144/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo vận động toàn dân giao ...

Điều chuyển Nhà trạm, bể chứa nước,cổng hàng rào, rãnh thoát nước và hệ thống điện từ Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn sang UBND huyện Vũng Liêm quản lý sử dụng [17/07/2018] 

Ngày 07/6/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc Điều chuyển Nhà trạm, bể chứa nước, cổng ...

Các tin khác:

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra [09/06/2015] 

Ngày 27/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [07/03/2014] 

Ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, ...

Các tin khác:

Cải cách hành chính

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính [13/06/2018] 

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định có ...

Thay đổi thành viên của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. [06/06/2018] 

Ngày 13/4/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định số 441/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành ...

Quy định mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. [06/06/2018] 

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành ...

Về việc công bố và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh long [04/04/2018] 

Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc công bố ...

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (tính đến ngày 31/12/2017) [28/02/2018] 

Ngày 30/01/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm ...

Các tin khác:

Quy hoạch kiến trúc

Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Kiến trúc do Bộ Xây dựng chủ trì đã diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh. [13/06/2018] 

Ngày 11/5/2018, Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Kiến trúc do Bộ Xây dựng chủ trì đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long [06/06/2018] 

Ngày 03/5/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 835/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch ...

Các tin khác:

Nhà ở và Thị trường bất động sản

Công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồ dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. [06/06/2018] 

Ngày 21/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-BXD về việc công nhận Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp có đủ ...

Về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hội viên Hội Cựu chiến binh [06/06/2018] 

Ngày 23/4/2018, Ông Lữ Quang Ngời – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 778/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ ...

Các tin khác:

Hình liên kết

    

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 36
Hôm nay: 105
Trong tuần: 892
Trong tháng: 3521
Tất cả: 4520