Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng " PHÒNG VÀ GIẢM THIỂU THIỆT HẠI DO BÃO CHO NHÀ Ở"
Sở Xây dựng Vĩnh Long Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng " PHÒNG VÀ GIẢM THIỂU THIỆT HẠI DO BÃO CHO NHÀ Ở"
Tin mới cập nhật
  Tin hoạt động xây dựng  
Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình bổ sung 20 quầy bán hàng trong nhà lồng bách hóa và 10 quầy bán hàng trong nhà lồng nông sản 1 của Chợ và phố chợ xã Hiếu Phụng
Ngày 13/6/2016, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ký ban hành Kết quả thẩm định số 1023/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình bổ sung 20 quầy bán hàng trong nhà lồng bách hóa và 10 quầy bán hàng trong nhà lồng nông sản 1 của Chợ và phố chợ xã Hiếu Phụng
  Thông báo Kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình Di dời và lắp đặt lại tuyến ống chính TCN Thuận Nghĩa B phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐT.910 tỉnh Vĩnh Long  (25/07/2016)
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Nhà làm việc Bệnh viện Đa khoa huyện Long Hồ.  (25/07/2016)
  Cải cách hành chính  
Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2016
Theo công văn số 969/BC-SXD ngày 06/6/2016 của Sở Xây dựng
  Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long  (07/04/2016)
  Báo cáo tình hình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Xây dựng  (22/03/2016)
  Quản lý Xây dựng  
Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
Ngày 30 tháng 06 năm 2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
  Hướng dẫn về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng  (20/07/2016)
  Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng  (20/07/2016)
  Quy hoạch Kiến trúc  
Thông báo về việc tham dự giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2016
Theo thông báo số 15/TB-HKTS.VL của Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Long
  Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.  (18/05/2016)
  Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long  (04/05/2016)
  Nhà ở & Thị trường Bất động sản  
Giá cho thuê, giá cho thuê mua, giá bán của Dự án xây dựng nhà ở xã hội khu công nghiệp Bình Minh - Khu chung cư CC1.
Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có Công văn số 2166/UBND-KTTH thống nhất giá cho thuê, giá cho thuê mua, giá bán của Dự án xây dựng nhà ở xã hội khu công nghiệp Bình Minh - Khu chung cư CC1, cụ thể như sau:
  Quy định về vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội  (20/07/2016)
  Tình hình giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn Tỉnh.  (18/05/2016)
  Chính sách pháp luật  
Tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới.
Ngày 5 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT- TTg Về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới.
  Quy định về quản lý vật liệu xây dựng.  (18/05/2016)
  Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng  (11/05/2016)
  Thông báo  
Đổi tên dự án “xây dựng nhà ở thu nhập thấp tại khu tái định cư phường 4 – thành phố Vĩnh Long” thành dự án “xây dựng nhà ở xã hội tại khu tái định cư phường 4 – thành phố Vĩnh Long”.
Ngày 04 tháng 7 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có Công văn số 2315/UBND-KTN chấp thuận đổi tên dự án từ dự án “xây dựng nhà ở thu nhập thấp tại khu tái định cư phường 4 – thành phố Vĩnh Long” thành dự án “xây dựng nhà ở xã hội tại khu tái định cư phường 4 – thành phố Vĩnh Long”.
  Lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ  (20/07/2016)
  Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng  (20/07/2016)
  Đào tạo xây dựng  
Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ; bồi dưỡng cập nhật thường xuyên, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ trí thức chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ có đủ năng lực góp phần xây dựng hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiên tiến, hiện đại. Ngày 22/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ
  Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý xây dựng và phát triển đô thị  (08/04/2013)
  Công văn số 04/SXD-KTTH của Sở Xây dựng  (08/04/2013)
  Thông tin Tổng hợp  
Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.
Ngày 08 tháng 7 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 60/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.
  Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng " PHÒNG VÀ GIẢM THIỂU THIỆT HẠI DO BÃO CHO NHÀ Ở"  (09/06/2016)
  Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.  (18/05/2016)
  Giải quyết Khiếu nại tố cáo của Công dân  
Quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra
Ngày 27/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.
  Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  (07/03/2014)
  Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng  (21/11/2013)
 Tìm kiếm
 
THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI  THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, tháng 05, tháng 06 và quý 2_2016

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03 và quý 1_2016

Công văn 1277/SXD-KTTH v/v tổng hợp báo cáo số liệu, tài liệu, điểu tra khảo sát phục vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long  

  (PL kèm theo CV 1277)

Công bố giá VLXD tháng 6_2016

Thông báo tham dự giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2016 (PL kèm theo)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5_2016

Công văn 1066/SXD-KTQH về việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng QLXD và phát triển đô thị (ĐT 6 - Đề án 1961)

Công văn Bộ xây dựng kèm theo CV 1066

Giá VLXD trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

tháng 4_2016

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 9

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 8

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 7

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 5

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 4

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 3

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 2

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 1

 Công văn 1722/SXD-KTTH v/v Tổng hợp báo cáo số liệu, tài liệu, điều tra khảo sát phục vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh VL

(Phụ lục kèm theo CV 1722)

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng năm 2015

(PL kèm theo CV 1531/BCĐ)

Thông báo 1335/TB-SXD v/v công bố bổ sung, thông tin năng lực của Trung tâm thẩm định, kiểm định công trình giao thông

Thông báo ngưng cấp chứng chỉ định giá bất động sản

Quy hoạch VLXD tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030


 

THÔNG TIN LIÊN KẾT  THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

THÔNG TIN QUẢNG CÁO  THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC  THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiện tại Quy hoạch thành phố Vĩnh Long có phù hợp nhu cầu phát triển Kinh tế xã hội như hiện nay ?Gửi bình chọn  Xem kết quả
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE  TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE
Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web