Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội khóm 2, phường 8, thành phố Vĩnh Long
Sáng ngày 20/5/2014 Trung Tâm QL & PTN ở Vĩnh Long (đơn vị Chủ đầu tư) đã khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khóm 2 – Phường 8 –TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Tin mới cập nhật
  Tin hoạt động xây dựng  
Công văn số 1104/SXD-KTTH của Sở Xây dựng
V/v hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
  Những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở  (17/09/2014)
  Những tồn tại, hạn chế của hồ sơ trình thẩm tra thiết kế dự toán cần có giải pháp khẩn trương khắc phục  (09/09/2014)
  Cải cách hành chính  
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
Ngày 27/5/2014 Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 579/QĐ-BXD Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng  (10/06/2014)
  Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  (04/06/2014)
  Quản lý Xây dựng  
Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai trên địa bàn tỉnh
Để triển khai có hiệu quả việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
  Công bố cá nhân được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng  (04/06/2014)
  Quyết định số 68/QĐ-SXD của Sở Xây dựng  (04/06/2014)
  Quy hoạch Kiến trúc  
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư dịch vụ Phước Yên, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Ngày 09/7/2014, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số 1921/UBND-KTN cho điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư dịch vụ Phước Yên, huyện Long Hồ, cụ thể:
  Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít  (17/07/2014)
  Quy hoạch phân khu đô thị Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long  (27/12/2013)
  Nhà ở & Thị trường Bất động sản  
Tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn Tỉnh.
Theo Công văn số 459/VIL2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2014 tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn Tỉnh như sau:
  Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT  (01/08/2014)
  Công văn số 840/SXD-HTKT của Sở Xây dựng  (01/08/2014)
  Chính sách pháp luật  
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
Với mục tiêu tiếp tục ổn đinh kinh tế, kiểm soát lạm phát; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá về cải cách hành chính, tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội.
  Thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014  (15/05/2014)
  Thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014  (20/03/2014)
  Thông báo  
Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2014
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm và năng lực công tác của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, tạo động lực cho cán bộ, công chức phát huy được tiềm năng của mình phục vụ công tác chuyên môn ngày càng hiệu quả hơn, tạo điều kiện cho các cơ quan trong việc bố trí cán bộ, công chức đúng vị trí công tác, nhu cầu công việc, tiêu chuẩn chức danh do nhà nước quy định
  Sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP  (09/09/2014)
  Thông báo về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và phần xây dựng được sửa đổi bổ sung  (19/08/2014)
  Đào tạo xây dựng  
Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ; bồi dưỡng cập nhật thường xuyên, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ trí thức chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ có đủ năng lực góp phần xây dựng hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiên tiến, hiện đại. Ngày 22/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ
  Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý xây dựng và phát triển đô thị  (08/04/2013)
  Công văn số 04/SXD-KTTH của Sở Xây dựng  (08/04/2013)
  Thông tin Tổng hợp  
Hội thi thuyết trình kỷ niệm 67 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014)
Nhằm tạo sự đổi mới trong hoạt động giao lưu giữa các Chi đoàn trực thuộc Đoàn ủy Sở Xây dựng, tăng cường khả năng nói chuyện trước công chúng của các đoàn viên; Đồng thời giúp các đoàn viên tìm hiểu về truyền thống hào hùng của dân tộc, về các anh hùng, danh nhân lịch sử của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.
  Mời gọi đầu tư vào các dự án Khu công nghiệp của tỉnh năm 2014  (24/06/2014)
  Định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước  (24/06/2014)
  Giải quyết Khiếu nại tố cáo của Công dân  
Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng  (21/11/2013)
  Bà Văn Út, Số 06, đường Nguyễn Việt Hồng, phường 1, TXVL, tỉnh Vĩnh Long.  (31/05/2011)
 Tìm kiếm
 
THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI  THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI

 

Công bố giá VLXD tháng 6_2014

Công bố giá VLXD tháng 5_2014

Thông báo các gói tín dụng ưu đãi của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh

Hướng dẫn gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 48/2014/TT-BTC

Hướng dẫn gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC

Công bố tập chỉ số giá xây dựng quý I_2014

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do bão cho nhà ở

Công văn 483/BCĐ v/v báo cáo tình hình phân bổ và sử dụng vốn ngân sách TW của chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long gđ2   (Phụ lục 1, 2 và 3 kèm theo)

Kết quả và hiệu quả của chương trình xây dựng cụm tyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ tỉnh Vĩnh Long

Thủ tục hồ sơ Hội viên Hội Kiến trúc sư Vĩnh long: Đơn xin vào hội; Đơn xin cấp thẻ hội; Đơn sinh chuyển sinh hoạt hội.

Công văn 389/SXD-QLXD v/v hướng dẫn thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng công trình

Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Sở Xây dựng

 


 

THÔNG TIN LIÊN KẾT  THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

THÔNG TIN QUẢNG CÁO  THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC  THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiện tại Quy hoạch thành phố Vĩnh Long có phù hợp nhu cầu phát triển Kinh tế xã hội như hiện nay ?Gửi bình chọn  Xem kết quả
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE  TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE
Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web