Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Sở Xây dựng Vĩnh Long tổ chức thành công Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ IV (2015-2020)
Ngày 22/7/2015, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ IV (2015-2020) . Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Anh Vũ – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân Tỉnh Vĩnh Long ; Lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng ttỉnh; Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế, cùng Ban giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, đại diện các Đoàn thể, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
Tin mới cập nhật
  Tin hoạt động xây dựng  
Công bố cá nhân được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
Theo QĐ 303/QĐ-SXD ngày 17/11/2015 của Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long.
  Quyết định số 302/QĐ-SXD ngày 17/11/2015  (26/11/2015)
  Công bố cá nhân được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2  (26/11/2015)
  Cải cách hành chính  
Báo cáo kết quả thủ tục hành chính năm 2015
Ngày 2/11/2015 Sở Xây dựng Vĩnh Long đã có báo cáo tỉnh hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng
  Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  (23/11/2015)
  Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015  (06/11/2015)
  Quản lý Xây dựng  
Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ
Ngày 30 tháng 10 năm 2015 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.
  Quyết định số 310/QĐ-SXD  (24/11/2015)
  Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng Công trình cải tạo sữa chữa nhà ở thuộc sở hữu nhà nước năm 2015  (20/11/2015)
  Quy hoạch Kiến trúc  
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Ngày 09/11/2015 ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2343 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
  Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.  (26/11/2015)
  Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Bình Minh  (04/11/2015)
  Nhà ở & Thị trường Bất động sản  
Tình hình giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn Tỉnh.
Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2015 tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn Tỉnh như sau:
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản.  (04/11/2015)
  Thông báo thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13  (30/07/2015)
  Chính sách pháp luật  
Nghị định quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Ngày 20 tháng 10 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2015/NĐ-CP quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
  Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.  (24/11/2015)
  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở.  (24/11/2015)
  Thông báo  
Công bố giá VLXD tháng 10/2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 2/11/2015, Liên sở Tài chính - Xây dựng đã ban hành công bố số 266/CB.LS công bố giá VLXD tháng 10/2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Sân, bồn hoa, cây xanh thuộc công trình Công viên cây xanh trong Cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ (GĐ2) phường 9 - TP Vĩnh Long.  (20/11/2015)
  Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Sân, bồn hoa, cây xanh thuộc công trình Công viên cây xanh trong Cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ (GĐ2) xã Trường An - TP Vĩnh Long  (20/11/2015)
  Đào tạo xây dựng  
Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ; bồi dưỡng cập nhật thường xuyên, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ trí thức chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ có đủ năng lực góp phần xây dựng hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiên tiến, hiện đại. Ngày 22/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ
  Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý xây dựng và phát triển đô thị  (08/04/2013)
  Công văn số 04/SXD-KTTH của Sở Xây dựng  (08/04/2013)
  Thông tin Tổng hợp  
Phê duyệt dự toán kinh phí khảo sát đo đạc, cắm mốc phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng công trình đường vào khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Ngày 23/11/2015 ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2478 /QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí khảo sát đo đạc, cắm mốc phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng công trình đường vào khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
  Đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình  (24/11/2015)
  Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020.  (12/11/2015)
  Giải quyết Khiếu nại tố cáo của Công dân  
Quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra
Ngày 27/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.
  Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  (07/03/2014)
  Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng  (21/11/2013)
 Tìm kiếm
 
THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI  THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI

Công văn 1840/SXD-KTTH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015 và kế hoạch phương hướng năm 2016

(các biểu mẫu kèm theo công văn 1840/SXD-KTTH)

Công văn 1855/SXD-KTTH v/v thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng năm 2015

(các biểu mẫu kèm theo công văn 1855/SXD-KTTH)

Công bố giá VLXD tháng 10/2015

Công văn 1722/SXD-KTTH v/v Tổng hợp báo cáo số liệu, tài liệu, điều tra khảo sát phục vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh VL

(Phụ lục kèm theo CV 1722)

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng năm 2015

Công bố giá VLXD tháng 9_2015

Công bố giá VLXD tháng 8_2015

Công văn 1531/BCĐ v/v báo cáo số liệu sử dụng vốn bán 30% nền sinh lợi của giai đoạn 1 để phân khai kế hoạch vốn bán 30% nền sinh lợi thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 1 của các địa phương để hoàn trả vốn ngân sách tỉnh Vĩnh Long đã tạm ứng để trả nợ vay Ngân hàng Phát triển  Việt Nam

(PL kèm theo CV 1531/BCĐ)

Thông báo 1335/TB-SXD v/v công bố bổ sung, thông tin năng lực của Trung tâm thẩm định, kiểm định công trình giao thông

Công bố chỉ số giá xây dựng quý II_2015

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015  

(Mẫu đơn tuyển VC kèm theo)

Công văn 1092/SXD Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015

Công bố giá VLXD tháng 7_2015

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (đợt 5)

Thông báo về việc Sở Xây dựng ngưng cấp chứng chỉ Định giá bất động sản

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6_2015

Thông báo tham dự giải thưởng văn học nghệ thuật của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2015 và cuộc thi tuyển chọn Kiến trúc nhà ở 2015

Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh VL (đợt 4)

Công văn số 645/SXD-QLCLCT v/v sử dụng và thi công gạch không nung trên địa bàn tỉnh

Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (đợt 3)

Công bố chỉ số giá quý I_2015

Công văn 404/SXD-SNV v/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố

Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (đợt 2)

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Xây dựng  (Danh mục TTHC kèm theo)

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của Sở Xây dựng

Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Công bố chỉ số xây dựng năm 2014

Thủ tục hồ sơ Hội viên Hội Kiến trúc sư Vĩnh long: Đơn xin vào hội; Đơn xin cấp thẻ hội; Đơn sinh chuyển sinh hoạt hội.

 

 


 

THÔNG TIN LIÊN KẾT  THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

THÔNG TIN QUẢNG CÁO  THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC  THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiện tại Quy hoạch thành phố Vĩnh Long có phù hợp nhu cầu phát triển Kinh tế xã hội như hiện nay ?Gửi bình chọn  Xem kết quả
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE  TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE
Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web