Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Ngành Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
Ngày 27 tháng 01 năm 2015 Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 ngành Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, đến tham dự hội nghị có ông Phan Anh Vũ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, bà Huỳnh Thị Kim Nguyên – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng với sự tham dự Lãnh đạo các đơn vị: Sở, Ban ngành tỉnh; UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố; phòng Công thương, phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế hạ tầng huyện, thị xã, thành phố; các Công ty, Doanh nghiệp xây dựng; và Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Sở.
Tin mới cập nhật
  Tin hoạt động xây dựng  
Hội nghị giới thiệu Dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Phú
Ngày 23 tháng 01 năm 2015; Công ty TNHH MTV Hữu Thuấn đã phối hợp với BQL các khu công nghiệp Vĩnh Long; Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị giới thiệu dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Phú được xây dựng tại ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
  Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Ngành Xây dựng tỉnh Vĩnh Long  (10/02/2015)
  Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại các cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ giai đoạn 2, trên địa bàn tỉnh  (04/02/2015)
  Cải cách hành chính  
Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Xây dựng
Theo Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 14/4/2015 của Sở Xây dựng Vĩnh Long
  Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long  (18/12/2014)
  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng  (24/06/2014)
  Quản lý Xây dựng  
Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai trên địa bàn tỉnh
Để triển khai có hiệu quả việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
  Công bố cá nhân được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng  (04/06/2014)
  Quyết định số 68/QĐ-SXD của Sở Xây dựng  (04/06/2014)
  Quy hoạch Kiến trúc  
Quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam đến năm 2020.
Ngày 30/12/2014 Bộ xây dựng đã ban hành Quyết định số 1586/QĐ-BXD về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam đến năm 2020.
  Quy hoạch chi tiết Khu sản xuất, dịch vụ và thương mại thuộc Công ty Cổ phần bia Sài Gòn-Vĩnh Long  (04/02/2015)
  Bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa  (04/02/2015)
  Nhà ở & Thị trường Bất động sản  
Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
Ngày 11/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 10/2014/TT-BXD về việc quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ. Trong đó quy định:
  Tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn Tỉnh  (09/10/2014)
  Tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn Tỉnh.  (09/09/2014)
  Chính sách pháp luật  
Công nhận 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật năm 2014 của tỉnh Vĩnh Long
Ngày 30/12/2014 ông Trần Văn Rón – Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 1998/QĐ-UBND về việc công nhận 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật năm 2014 của tỉnh Vĩnh Long. Gồm:
  Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP  (04/06/2014)
  Thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014  (15/05/2014)
  Thông báo  
Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh
Nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát TTHC; xử lý nghiêm các trường hợp tự đặt ra thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật, chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính, gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đối với cá nhân, tổ chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
  Kế hoạch thi tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2014  (18/12/2014)
  Góp ý dự thảo Nghị định về hợp đồng xây dựng  (20/10/2014)
  Đào tạo xây dựng  
Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ; bồi dưỡng cập nhật thường xuyên, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ trí thức chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ có đủ năng lực góp phần xây dựng hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiên tiến, hiện đại. Ngày 22/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ
  Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý xây dựng và phát triển đô thị  (08/04/2013)
  Công văn số 04/SXD-KTTH của Sở Xây dựng  (08/04/2013)
  Thông tin Tổng hợp  
Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015
Nhằm tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc; giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
  Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.  (22/12/2014)
  Hội thi thuyết trình kỷ niệm 67 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014)  (09/09/2014)
  Giải quyết Khiếu nại tố cáo của Công dân  
Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng  (21/11/2013)
  Bà Văn Út, Số 06, đường Nguyễn Việt Hồng, phường 1, TXVL, tỉnh Vĩnh Long.  (31/05/2011)
 Tìm kiếm
 
THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI  THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI

Công văn 404/SXD-SNV v/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố

Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (đợt 2)

Góp ý dự thảo báo cáo quý I_2015 (Nội dung dự thảo)

Công bố giá VLXD tháng 02_2015

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Xây dựng  (Danh mục TTHC kèm theo)

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của Sở Xây dựng

Công bố giá VLXD tháng 01_2015

Công bố chỉ số xây dựng năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng quý 4_2014

Thông báo số 226/TB-SXD v/v công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa  bàn tỉnh Vĩnh Long (đợt 1) năm 2015

Công văn số 145/BCĐ v/v tổng kết Chương trình cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 2 (2008-2014)

PL công văn 145

Ngày 30/12/2014 Bộ xây dựng đã có Công văn số 3482/BXD-HĐXD về việc thực hiện Luật xây dựng số 50/2014/QH13

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng

Thủ tục hồ sơ Hội viên Hội Kiến trúc sư Vĩnh long: Đơn xin vào hội; Đơn xin cấp thẻ hội; Đơn sinh chuyển sinh hoạt hội.

 

 


 

THÔNG TIN LIÊN KẾT  THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

THÔNG TIN QUẢNG CÁO  THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC  THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiện tại Quy hoạch thành phố Vĩnh Long có phù hợp nhu cầu phát triển Kinh tế xã hội như hiện nay ?Gửi bình chọn  Xem kết quả
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE  TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE
Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web