Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội khóm 2, phường 8, thành phố Vĩnh Long
Sáng ngày 20/5/2014 Trung Tâm QL & PTN ở Vĩnh Long (đơn vị Chủ đầu tư) đã khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khóm 2 – Phường 8 –TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Tin mới cập nhật
  Tin hoạt động xây dựng  
Hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
Ngày 18/11/2012 Bộ Xây dựng đã phê duyệt Thông tư số 17/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.
  Giao đất tại xã Trường An cho UBND thành phố Vĩnh Long quản lý  (18/12/2014)
  Thu hồi đất tại xã Trường An – thành phố Vĩnh Long  (18/12/2014)
  Cải cách hành chính  
Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
Ngày 09/12/2014 ông Trương Văn Sáu – phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 1827/QĐ-UBND công bố bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng  (24/06/2014)
  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng  (10/06/2014)
  Quản lý Xây dựng  
Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai trên địa bàn tỉnh
Để triển khai có hiệu quả việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
  Công bố cá nhân được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng  (04/06/2014)
  Quyết định số 68/QĐ-SXD của Sở Xây dựng  (04/06/2014)
  Quy hoạch Kiến trúc  
Nhiệm vụ quy hoạch đô thị thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
Ông Trương Văn Sáu – P.Chủ tịch UBND tỉnh đã Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch đô thị thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu:
  Nhiệm vụ quy hoạch đô thị Hựu Thành, huyện Trà Ôn  (18/12/2014)
  Bổ sung ngành nhuộm vào quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hòa Phú, giai đoạn II  (18/12/2014)
  Nhà ở & Thị trường Bất động sản  
Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
Ngày 11/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 10/2014/TT-BXD về việc quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ. Trong đó quy định:
  Tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn Tỉnh  (09/10/2014)
  Tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn Tỉnh.  (09/09/2014)
  Chính sách pháp luật  
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
Với mục tiêu tiếp tục ổn đinh kinh tế, kiểm soát lạm phát; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá về cải cách hành chính, tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội.
  Thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014  (15/05/2014)
  Thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014  (20/03/2014)
  Thông báo  
Kế hoạch thi tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2014
Để đảm bảo trong việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính và các đơn vị đúng vị trí việc làm, đúng yêu cầu nhiệm vụ theo tiêu chuẩn chức danh do nhà nước quy định và chỉ tiêu biên chế được giao, từ đó sẽ tạo động lực cho cán bộ, công chức phát huy được tiềm năng của mình, phục vụ công tác chuyên môn ngày càng hiệu quả, phù hợp với sự phát triển chung của đất nước.
  Góp ý dự thảo Nghị định về hợp đồng xây dựng  (20/10/2014)
  Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2014  (09/09/2014)
  Đào tạo xây dựng  
Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ; bồi dưỡng cập nhật thường xuyên, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ trí thức chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ có đủ năng lực góp phần xây dựng hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiên tiến, hiện đại. Ngày 22/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ
  Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý xây dựng và phát triển đô thị  (08/04/2013)
  Công văn số 04/SXD-KTTH của Sở Xây dựng  (08/04/2013)
  Thông tin Tổng hợp  
Hội thi thuyết trình kỷ niệm 67 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014)
Nhằm tạo sự đổi mới trong hoạt động giao lưu giữa các Chi đoàn trực thuộc Đoàn ủy Sở Xây dựng, tăng cường khả năng nói chuyện trước công chúng của các đoàn viên; Đồng thời giúp các đoàn viên tìm hiểu về truyền thống hào hùng của dân tộc, về các anh hùng, danh nhân lịch sử của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.
  Mời gọi đầu tư vào các dự án Khu công nghiệp của tỉnh năm 2014  (24/06/2014)
  Định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước  (24/06/2014)
  Giải quyết Khiếu nại tố cáo của Công dân  
Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng  (21/11/2013)
  Bà Văn Út, Số 06, đường Nguyễn Việt Hồng, phường 1, TXVL, tỉnh Vĩnh Long.  (31/05/2011)
 Tìm kiếm
 
THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI  THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI

 

Công bố giá VLXD tháng 9_2014

Công văn 1376/SXD-KTTH v/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công áp dụng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng dịch vụ công ích đô thị (Dự thảo Thông tư kèm theo)

Công văn 1264/SXD-KTTH về việc góp ý dự thảo Nghị định về hợp đồng xây dựng (Dự thảo Nghị định kèm theo)

Thông báo các gói tín dụng ưu đãi của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh

Hướng dẫn gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 48/2014/TT-BTC

Hướng dẫn gia hạn nộp tiền mua nnhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC

Công bố tập chỉ số giá xây dựng quý I_2014

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do bão cho nhà ở

Kết quả và hiệu quả của chương trình xây dựng cụm tyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ tỉnh Vĩnh Long

Thủ tục hồ sơ Hội viên Hội Kiến trúc sư Vĩnh long: Đơn xin vào hội; Đơn xin cấp thẻ hội; Đơn sinh chuyển sinh hoạt hội.

Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Sở Xây dựng

Kế hoạch về phát triển nhà ở  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015 ( Phụ lục 1 - Phụ lục 2)


 

THÔNG TIN LIÊN KẾT  THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

THÔNG TIN QUẢNG CÁO  THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC  THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiện tại Quy hoạch thành phố Vĩnh Long có phù hợp nhu cầu phát triển Kinh tế xã hội như hiện nay ?Gửi bình chọn  Xem kết quả
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE  TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE
Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web