Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Long tổ chức Hội nghị biểu dương trong học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Hội thi báo công dâng Bác năm 2013
Ngày 31 tháng 3 năm 2014. Trong không khí chào đón những ngày tháng tư và tháng 5 lịch sử. Tại Hội trường Sở Xây dựng trước chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Long long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Hội thi báo công dâng Bác năm 2013
Tin mới cập nhật
  Tin hoạt động xây dựng  
  Bồi thường hỗ trợ đối với công trình Kè Cổ Chiên thành phố Vĩnh Long  (11/04/2014)
  Sử dụng gạch nung để xây dựng cải tạo sửa chữa nâng cấp các trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh  (20/03/2014)
  Cải cách hành chính  
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan nhà nước
Để bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
  Những nhiệm vụ trọng tâm của Sở Xây dựng năm 2014  (18/03/2014)
  Thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  (07/03/2014)
  Quản lý Xây dựng  
Công bố 02 cá nhân được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng
Theo quyết định số 30/QĐ-SXD của Sở Xây dựng
  Công bố cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  (15/01/2014)
  Thành lập các ban quản lý khu vực phát triển đô thị  (27/12/2013)
  Quy hoạch Kiến trúc  
Quy hoạch phân khu đô thị Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long
Ông Trương Văn Sáu – P.Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỷ lệ 1/2000, trên quy mô khoảng 742,45ha.
  Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030  (27/12/2013)
  Điều chỉnh quy hoạch xây dựng cục bộ phường 4 và phường 8, thành phố Vĩnh Long  (04/12/2013)
  Nhà ở & Thị trường Bất động sản  
Hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ
Ngày 16/01/2014 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BXD về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ
  Bổ sung đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở gói 30.000 tỷ  (04/12/2013)
  Nghị định ban hành về phát triển và quản lý nhà ở xã hội  (04/12/2013)
  Chính sách pháp luật  
Thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014
Theo Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 với mục tiêu chủ yếu sau:
  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải cơ sở  (20/03/2014)
  Quy định việc tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài  (04/12/2013)
  Thông báo  
Triển khai thí điểm gửi văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số thay thế văn bản giấy
Vừa qua Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có văn bản số 577/UBND-VX chấp thuận chọn Sở thông tin và truyền thông triển khai thí điểm trong 06 tháng (từ 15/3/2014 đến 15/9/2014) gửi văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số thay thế văn bản giấy đối với các văn bản: Giấy mời, các văn bản báo cáo công tác: báo cáo tháng, quý, 6 tháng và các báo cáo theo yêu cầu, văn bản gửi Lãnh đạo để báo cáo (tại mục “Nơi nhận” của văn bản), công văn (trừ những công văn liên quan kinh phí, dự án đầu tư, khen thưởng, nhân sự, cấp phép và các công văn xin ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh), thông báo: giới thiệu con dấu, chữ ký, trụ sở làm việc, giấy ủy quyền gửi báo cáo Lãnh đạo cấp trên khi vắng mặt cơ quan, các bản sao gửi văn bản để phối hợp xử lý , lịch công tác, văn bản, giấy tờ cần đóng dấu treo của cơ quan.
  Công nhận chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản  (12/12/2013)
  Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.  (04/12/2013)
  Đào tạo xây dựng  
Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ; bồi dưỡng cập nhật thường xuyên, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ trí thức chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ có đủ năng lực góp phần xây dựng hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiên tiến, hiện đại. Ngày 22/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ
  Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý xây dựng và phát triển đô thị  (08/04/2013)
  Công văn số 04/SXD-KTTH của Sở Xây dựng  (08/04/2013)
  Thông tin Tổng hợp  
Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Long tổ chức Hội nghị biểu dương trong học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Hội thi báo công dâng Bác năm 2013
Ngày 31 tháng 3 năm 2014. Trong không khí chào đón những ngày tháng tư và tháng 5 lịch sử. Tại Hội trường Sở Xây dựng trước chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Long long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Hội thi báo công dâng Bác năm 2013
  Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ  (07/03/2014)
  Quy chuẩn quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời  (04/12/2013)
  Giải quyết Khiếu nại tố cáo của Công dân  
Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng  (21/11/2013)
  Bà Văn Út, Số 06, đường Nguyễn Việt Hồng, phường 1, TXVL, tỉnh Vĩnh Long.  (31/05/2011)
 Tìm kiếm
 
THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI  THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI

 

Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Sở Xây dựng

Công bố giá VLXD tháng 01_2014

Công bố chỉ số giá quý 1,2,3,4 và năm 2013

Công bố chỉ số giá quý 4_2013

Công văn số 1017/SXD-KTTH v/v hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện Thông tư số 18/2013/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 31/10/2013

 


 

THÔNG TIN LIÊN KẾT  THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

THÔNG TIN QUẢNG CÁO  THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC  THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiện tại Quy hoạch thành phố Vĩnh Long có phù hợp nhu cầu phát triển Kinh tế xã hội như hiện nay ?Gửi bình chọn  Xem kết quả
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE  TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE
Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web