Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng " PHÒNG VÀ GIẢM THIỂU THIỆT HẠI DO BÃO CHO NHÀ Ở"
Sở Xây dựng Vĩnh Long Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng " PHÒNG VÀ GIẢM THIỂU THIỆT HẠI DO BÃO CHO NHÀ Ở"
Tin mới cập nhật
  Tin hoạt động xây dựng  
Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình trình Hệ thống Cấp nước Hòa Ninh 2, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Ngày 29/3/2016, Ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long ký ban hành Quyết định số 675/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống Cấp nước Hòa Ninh 2, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
  Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 2, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ.  (18/05/2016)
  Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Mỹ Hòa - thị xã Bình Minh.  (18/05/2016)
  Cải cách hành chính  
Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
Ngày 31/3/2016, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long đã có Quyết định số 66/QĐ-SXD Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
  Báo cáo tình hình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Xây dựng  (22/03/2016)
  Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020  (23/02/2016)
  Quản lý Xây dựng  
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa Khu chăm sóc người bệnh tâm thần, hạ tầng khu mẫu giáo, nhà xe viên chức của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
Ngày 06/4/2016 Sở Xây dựng Vĩnh Long ký ban hành Quyết định số 82/QĐ-SXD Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa Khu chăm sóc người bệnh tâm thần, hạ tầng khu mẫu giáo, nhà xe viên chức của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Vĩnh Long
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Bình Minh  (18/05/2016)
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà Văn hóa, thể thao cụm ấp Tân Long - Tân Khánh - Tân Hương - Tân Tiến, xã Tân Lược, huyện Bình Tân.  (18/05/2016)
  Quy hoạch Kiến trúc  
Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg, quy định các tiêu chí trong đánh giá, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 – 2020:
  Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long  (04/05/2016)
  Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh.  (04/05/2016)
  Nhà ở & Thị trường Bất động sản  
Tình hình giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn Tỉnh.
Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2016 tình hình giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:
  Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.  (28/03/2016)
  Thành lập Ban quản lý Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã, ấp đặc biệt khó khăn (giai đoạn 2016 -2020) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  (29/02/2016)
  Chính sách pháp luật  
Quy định về quản lý vật liệu xây dựng.
Ngày 05/4/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng. Nghị định bao gồm 6 Chương 45 Điều, theo đó, Nghị định quy định các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng bao gồm:
  Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng  (11/05/2016)
  Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.  (04/05/2016)
  Thông báo  
  Báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2016  (02/06/2016)
  Đề nghị báo cáo tình hình vốn đầu tư lũy kế đến ngày 31/12/2015  (19/05/2016)
  Đào tạo xây dựng  
Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ; bồi dưỡng cập nhật thường xuyên, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ trí thức chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ có đủ năng lực góp phần xây dựng hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiên tiến, hiện đại. Ngày 22/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ
  Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý xây dựng và phát triển đô thị  (08/04/2013)
  Công văn số 04/SXD-KTTH của Sở Xây dựng  (08/04/2013)
  Thông tin Tổng hợp  
Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng " PHÒNG VÀ GIẢM THIỂU THIỆT HẠI DO BÃO CHO NHÀ Ở"
Sở Xây dựng Vĩnh Long Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng " PHÒNG VÀ GIẢM THIỂU THIỆT HẠI DO BÃO CHO NHÀ Ở"
  Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.  (18/05/2016)
  Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.  (18/05/2016)
  Giải quyết Khiếu nại tố cáo của Công dân  
Quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra
Ngày 27/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.
  Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  (07/03/2014)
  Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng  (21/11/2013)
 Tìm kiếm
 
THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI  THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5_2016

Công văn 1066/SXD-KTQH về việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng QLXD và phát triển đô thị (ĐT 6 - Đề án 1961)

Công văn Bộ xây dựng kèm theo CV 1066

Giá VLXD trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

tháng 4_2016

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 9

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 8

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 7

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 5

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 4

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 3

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 2

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 1

Thông báo tạm ngưng cấp chứng chỉ hành nghề trên địa bàn tỉnh

Công bố giá VLXD tháng 3_2016

Thông báo tạm ngưng cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng trên địa bàn tỉnh

 Công văn 1722/SXD-KTTH v/v Tổng hợp báo cáo số liệu, tài liệu, điều tra khảo sát phục vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh VL

(Phụ lục kèm theo CV 1722)

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng năm 2015

(PL kèm theo CV 1531/BCĐ)

Thông báo 1335/TB-SXD v/v công bố bổ sung, thông tin năng lực của Trung tâm thẩm định, kiểm định công trình giao thông

Thông báo ngưng cấp chứng chỉ định giá bất động sản

Quy hoạch VLXD tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030


 

THÔNG TIN LIÊN KẾT  THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

THÔNG TIN QUẢNG CÁO  THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC  THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiện tại Quy hoạch thành phố Vĩnh Long có phù hợp nhu cầu phát triển Kinh tế xã hội như hiện nay ?Gửi bình chọn  Xem kết quả
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE  TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE
Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web