Chi tiết văn bản

10/VBHN-BXD
17/04/2020
17/04/2020
Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD: Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
Văn bản hợp nhất
Bộ Xây dựng
Phạm Hồng Hà
202133195230_VBHN 10.2020-da nen.pdf
VĂN BẢN KHÁC