Chi tiết văn bản

3371/BXD-KHCN
23/08/2021
14/08/2021
Về việc bổ sung một số hướng dẫn xây dựng Bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch
Công văn
Bộ Xây dựng
Lê Quang Hùng
Thứ Trưởng
2021826151115_3371_BXD_KHCN_0001_202108230315528980_signed20210823031618.pdf
VĂN BẢN KHÁC