Chi tiết văn bản

3876/QĐ-BYT
14/08/2021
14/08/2021
Quyết định số 3876/QĐ-BYT ngày 14/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thiết kế tạm thời Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19
Quyết định
Bộ Y tế
Nguyễn Trường Sơn
Thứ Trưởng
202182615644_3876.rar
VĂN BẢN KHÁC