Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ hoặc một phần

Ngày 15/2/2019, Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 390/QĐ-UBND Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ hoặc một phần.

Theo đó,  danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ hoặc một phần (tính đến ngày 31/12/2018), gồm 31 văn bản, cụ thể như sau:

1. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 24 văn bản (13 Nghị quyết và 11 Quyết định).

2. Văn bản hết hiệu lực một phần: 07 văn bản (03 Nghị quyết và 04 Quyết định).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc đăng Công báo tỉnh và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các văn bản hết hiệu lực được công bố tại Điều 1.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

   Hải Yến (nguồn QĐ số 390/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan