Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ngày 10/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo số 04/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

1.Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Âm lịch Kỷ Hợi năm 2019từ thứ Hai, ngày 04/02/2019 đến hết thứ Sáu, ngày 08/02/2019.

 Như vậy, dịp Tết Âm lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 09 ngày, từ ngày thứ Bảy, ngày 02/02/2019 đến hết Chủ Nhật, ngày 10/02/2019.

2.Nghỉ vui Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt vệ sinh cơ quan; phân công trực trong các ngày nghỉ tết để giải quyết công việc, đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn tại cơ quan, đơn vị.

3.Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn nhân dân thuộc địa bàn quản lý treo cờ Tổ quốc từ ngày 01/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019. Lưu ý, treo cờ Tổ quốc phải đúng quy định, không được treo cờ bị rách, vá, bạc màu hoặc có nhiều đường xếp nếp.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt vệ sinh cơ quan, nơi công cộng; phát động nhân dân trang trí nhà cửa, làm sạch đường phố, khu dân cư,…tạo mỹ quan và môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

4.Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và đúng quy định.

  T.Trang (nguồn TB số 04/TB-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan