Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống vỉa hè, cống thoát nước đường Nguyễn Văn Thảnh, thị xã Bình Minh (đoạn từ cầu Cái Vồn Lớn đến đường Phan Văn Quân)

Ngày 10/01/2019, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc Điều chỉnhchủ trương đầu tư dự án Hệ thống vỉa hè, cống thoát nước đường Nguyễn Văn Thảnh, thị xã Bình Minh (đoạn từ cầu Cái Vồn Lớn đến đường Phan Văn Quân),như sau:

1. Bổ sung quy mô đầu tư                         

- Xây dựng mới phần vỉa hè phía trước công viên Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Bình Minh (thuộc đoạn từ cầu Cái Vồn Lớn đến cầu Bình Minh) với diện tích khoảng 1.145m2; nâng cao độ 810m2 phần vỉa hè cũ để đồng bộ với phần xây dựng mới; cải tạo phần hố ga hiện trạng.

            - Xây dựng mới phần vỉa hè đoạn đầu đường Phan Văn Quân giao với đường Nguyễn Văn Thảnh (thuộc đoạn từ Công an thị xã đến đường Phan Văn Quân) với diện tích 108m2; lắp đặt ống nhựa thoát nước Ø250mm.

2. Giá trị dự toán bổ sung: Ước khoảng 750.000.000 đồng.

3. Nguồn vốn:Sử dụng trong tổng mức đầu tư (cơ cấu nguồn vốn đầu tư của dự án theo Quyết định số 1940/QĐ-UBND, ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long).

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND, ngày 09/12/2016 và Quyết định số 1063/QĐ-UBND, ngày 18/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  T.Trang (nguồn QĐ số 71/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan