Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ.

Ngày 28/12/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2854/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh cục bộ phần diện tích đất 1.803,5m2 từ chức năng đất trung tâm điều hành thành đất xây dựng nhà máy, kho tàng, để lập thủ tục cho Công ty sản xuất thương mại Đại Việt Hương thuê đất để mở rộng nhà xưởng và bãi đổ xe tải (kèm theo bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch).

          Tổ chức thực hiện:

1. Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Phú  triển khai, thực hiện nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch được duyệt và cấp phép xây dựng; công khai quy hoạch được điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

                   Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng,  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Phú , Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

 

                T.Trang (nguồn QĐ số 2854/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan