Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng bổ sung và giảm hạng mục của công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc của Khối Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 30/11/2018, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ký ban hành Văn bản số 1823/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng bổ sung và giảm hạng mục của công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc của Khối Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.

- Tên công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc của Khối Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long. Hạng mục: Bổ sung thiết kế sửa chữa khối nhà truyền thống để bố trí nơi làm việc cho đơn vị Chi cục kiểm lâm; Bổ sung sửa chữa lợp mới phần mái tole khối nhà Ban Giám đốc sở (khối nhà số 1); Bổ sung xây thêm 01 phòng làm việc cho Ban quản lý dự án; Giảm hạng mục xây mới phòng họp Chi cục thủy sản.

- Loại công trình: Công trình dân dụng.

- Nội dung và quy mô đầu tư: Cải tạo khối nhà truyền thống để bố trí nơi làm việc cho đơn vị Chi cục kiểm lâm; khối nhà Ban Giám đốc sở (khối nhà số 1); Ban quản lý dự án; hội trường nhỏ thành nhà ăn.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp.

- Địa điểm xây dựng: Số 1B, đường Nguyễn Trung Trực, phường 8, thành phố Vĩnh Long.

- Nhà thầu lập thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vĩnh Long.

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng: Trung tâm Giám định Chất lượng Xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng bổ sung và giảm hạng mục của công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc của Khối Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long. Chủ đầu tư căn cứ kết quả thẩm định trên để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành./.   

                                                                                    Minh Thảo (Nguồn 1823/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan