Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng hạng mục Di dời tuyến ống cấp nước của công trình Đường liên ấp Thuộc Nhàn - Lộ Hoang (đường Phú Thạnh - Phú Long), xã Phú Thành, huyện Trà Ôn.

Ngày 11/12/2018, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long  đã ký ban hành Văn bản số 1881/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng hạng mục Di dời tuyến ống cấp nước của công trình Đường liên ấp Thuộc Nhàn - Lộ Hoang (đường Phú Thạnh - Phú Long), xã Phú Thành, huyện Trà Ôn.

- Tên công trình: Đường liên ấp Thuộc Nhàn - Lộ Hoang (đường Phú Thạnh - Phú Long), xã Phú Thành, huyện Trà Ôn. Hạng mục: Di dời tuyến ống cấp nước.

- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Giải pháp thiết kế chủ yếu: Tuyến ống cấp nước ảnh hưởng với tổng chiều dài là 1.660m gồm ống PVC D114, D90, D60 và 97 đồng hồ. Bổ sung các ống lồng qua lộ bằng ống PVC D90, PVC D114. Hoàn trả lại nền bê tông. Mương đào lắp đặt ống lồng (200-300)x500. Hố van có đáy bằng bê tông cốt thép, thành xây tường, nắp đan tận dụng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn.

- Nguồn vốn: Từ vốn cho công trình thuộc ngân sách Nhà nước từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng (khoảng 4,6 tỷ đồng); Ngân sách huyện Trà Ôn đối ứng phần còn lại.

- Địa điểm xây dựng: Xã Phú Thành, huyện Trà Ôn.

- Nhà thầu lập thiết kế - dự toán xây dựng: Trung tâm Tư vấn Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng: Trung tâm Giám định Chất lượng Xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng hạng mục Di dời tuyến ống cấp nước của công trình Đường liên ấp Thuộc Nhàn - Lộ Hoang (đường Phú Thạnh - Phú Long), xã Phú Thành, huyện Trà Ôn. Chủ đầu tư căn cứ kết quả thẩm định trên để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành./.   

                                                                                    Minh Thảo (Nguồn 1881/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan