Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng phường 9, thành phố Vĩnh Long

Ngày 20/12/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2758/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng phường 9, thành phố Vĩnh Long tại vị trí các thửa đất giáp với trụ sở Đảng ủy khối cơ quan,với diện tích là 1.408,8m2 từ chức năng đất ở điều chỉnh sang đất trụ sở cơ quan (Kèm theo Bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch do Sở Xây dựng lập)       

          Tổ chức thực hiện:

1. Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long  triển khai, thực hiện nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch được duyệt và cấp phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long chỉ đạo công khai quy hoạch được điều chỉnh theo đúng quy định.

          Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long,Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 9, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từngày ký và ban hành./.

T.Trang (nguồn QĐ số 2758/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan