Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 15/11/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Kết quả thẩm định số 1702/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

- Tên công trình: Trường Mầm non Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

- Giải pháp thiết kế chủ yếu:

+ Khối 05 phòng học: Giải pháp nền móng: Móng đúng tâm bê tông cốt thép, móng gia cố cừ tràm dài 4,7m; Bê tông lót móng đá 1x2 dày 100, cát đệm móng, đà kiềng bê tông cốt thép đá 10x20; Cột, dầm mái, sàn mái bê tông cốt thép đá 10x20; .....

+ Cổng hàng rào: Hàng rào mặt tiền: Móng bê tông cốt thép được gia cố trên nền cừ tràm, móng, trụ, đà giằng bê tông cốt thép đá 10x20; Song thép tròn, cột cổng chính gắn cửa khung thép, bảng tên ốp đá granite dày 2cm khắc chữ tên trường, hàng rào sơn 03 nước. Sân: nền cát san lấp hiện trạng lót tấm nhựa mỏng tránh mất nước khi đổ bê tông, đan bê tông đá 10x20, xoa phẳng mặt, cát ron ô vuông 1.5x1.5m. Cột cờ: trụ bê tông cốt thép, xây gạch thẻ tạo bồn hoa và bậc cấp láng đá Granite; .....

+ Cải tạo 02 phòng hiện trạng và bếp ăn: Toàn bộ tường, cột, dầm mái,... bả ma tít và sơn 03 nước màu hoàn thiện; Toàn bộ cửa sổ sơn 01 nước chống sét + 02 nước màu; Toàn bộ sênô xử lý chống thấm và quét 03 nước flinkote; ....

- Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình dân dụng, cấp II.

- Người quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

- Nguồn vốn: Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sử dụng nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hỗ trợ 5.000.000.000 đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 999.468.000 đồng theo quy định.

- Địa điểm xây dựng: xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.

- Hình thức đầu tư: Cải tạo, mở rộng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2019.

- Nhà thầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật:  Liên danh  Công ty TNHH Hatecco và Công ty TNHH TV-TK-XD Quang Thịnh.

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Tùng Dương.

Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Kết quả thẩm định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

   Anh Tuấn (Nguồn 1702/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan