Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng thị xã Bình Minh.

Ngày 12/11/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Kết quả thẩm định số 1673/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng thị xã Bình Minh.

- Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng thị xã Bình Minh.

- Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Đoạn Cầu Cái Vồn Lớn:  Thay mới 13 trụ sắt nhúng kẽm và 13 bộ đèn LED công suất 150W và vật tư phụ. Đoạn cầu Bình Minh( thuộc đường Nguyễn Văn Thảnh): Tận dụng lại trụ cũ, thay mới 08 bộ đèn LED công suất 150W. Đoạn cầu Cái Vồn Nhỏ( thuộc đường đường Lưu Nhơn Sâm): Tận dụng lại trụ cũ, thay mới 14 bộ đèn LED công suất 120W. Đoạn nút giao đường Nguyễn Văn Thảnh và đường Lưu Nhơn Sâm: Dựng mới 02 trụ sắt nhúng kẽm và tận dụng lại các trụ cũ hiện có, lắp mới 02 bộ đèn LED công suất 150W và thay mới 08 bộ đèn LED công suất 120W, vật tư phụ.

- Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

- Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên Chủ đầu tư và các thông tin để liên hệ: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh. Địa chỉ liên hệ: Khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, điện thoại số:0703 892490.

- Địa điểm xây dựng: Thị xã Bình Minh.

- Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt.

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2020.

- Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty Cổ phần Việt Quốc.

 

Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng thị xã Bình Minh, đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Kết quả thẩm định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

   Nga (Nguồn 1673/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan