Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Về việc cho thuê nhà ở công vụ số 79/3 đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long.

Ngày 27/11/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2581/QĐ-UBND về việc Cho ông Nguyễn Quang Phụng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế thuê nhà ở công vụ số 79/3, đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long trong thời gian công tác.

Tổ chức thực hiện: Giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở thực hiện các nội dung tại Điều 1 Quyết định này đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc SởXây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Quang Phụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

       T.Trang (nguồn QĐ số 2581/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan