Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải và hệ thống giao thông nội bộ Khu công nghiệp Hòa Phú. HM: Xây dựng mở rộng, nâng cấp nhà máy nước thải; Thiết bị mở rộng, nâng cấp nhà máy xử lý nước thải tạm; Xây dựng hồ xả thải tạm.

Ngày 12/10/2018, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long vừa ký ban hành Văn bản số 1487/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải và hệ thống giao thông nội bộ Khu công nghiệp Hòa Phú. HM: Xây dựng mở rộng, nâng cấp nhà máy nước thải; Thiết bị mở rộng, nâng cấp nhà máy xử lý nước thải tạm; Xây dựng hồ xả thải tạm.

- Tên công trình: Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải và hệ thống giao thông nội bộ Khu công nghiệp Hòa Phú. Hạng mục: Xây dựng mở rộng, nâng cấp nhà máy nước thải; Thiết bị mở rộng, nâng cấp nhà máy xử lý nước thải tạm; Xây dựng hồ xả thải tạm.

- Nội dung và quy mô đầu tư: Công trình này chỉ thực hiện một số hạng mục của dự án như Xây dựng mở rộng, nâng cấp nhà máy nước thải; Thiết bị mở rộng, nâng cấp nhà máy xử lý nước thải tạm; Xây dựng hồ xả thải tạm.

- Loại, cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

- Thuộc dự án đầu tư xây dựng: Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải và hệ thống giao thông nội bộ Khu công nghiệp Hòa Phú.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hòa Phú.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu từ Chương trình Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao là 90.000.000.000 đồng); Nguồn vốn Chủ đầu tư là 30.722.000.000 đồng.

- Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ.

- Nhà thầu lập thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Việt Bách Khoa;

- Nhà thầu khảo sát địa chất công trình: Công ty TNHH Khảo sát Tư vấn Thiết kế Gia Cường.

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Giám sát Quản lý Dự án Xây dựng Vĩnh Long.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải và hệ thống giao thông nội bộ Khu công nghiệp Hòa Phú. Chủ đầu tư căn cứ kết quả thẩm định trên để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành./.  

                                                                                    Minh Thảo (Nguồn 1487/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan