Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Về việc thu hồi căn hộ số 57/22/22 đường Phạm Thái Bường,phường 4, thành phố Vĩnh Long.

Ngày 15/10/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2182/QĐ-UBND về việc Thu hồi căn hộ số 57/22/22 đường Phạm Thái Bường,phường 4, thành phố Vĩnh Long đã bố trí cho ông Nguyễn Thành Nghiệp sử dụng từ tháng 11/2016 đến nay (theo Quyết định số 2886/QĐ-UBNDngày 29/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Lý do: Căn hộ này diện tích không đảm bảo điều kiện sinh hoạt nênôngNguyễn Thành Nghiệp giao trả lại căn hộ cho Nhà nước quản lý và xin thuê lại căn hộ khác.

Tổ chức thực hiện: Giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở thực hiện các thủ tục thu hồi, thanh lý hợp đồng và quản lý căn nhà nêu trên đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc SởXây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Thành Nghiệp chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                          T.Trang (nguồn QĐ 2182/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan