Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Về việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước căn nhà số 3A6 chung cư khóm 2 phường 8, thành phố Vĩnh Long.

Ngày 15/10/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2181/QĐ-UBND về việc Cho ông Nguyễn Thành Nghiệp, Trưởng ban Kinh tế ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trong thời gian công tác, căn nhà số 3A6 chung cư khóm 2 phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tổ chức thực hiện:Giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 Quyết định này đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc SởXây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Thành Nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                          T.Trang (nguồn QĐ 2181/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan