Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

Ngày 8/8/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BXD quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

Theo Thông tư này, các Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tại địa phương thu thập, tổng  hợp chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng và gửi báo cáo định kỳ về Bộ Xây dựng.

Trong đó, phải gửi báo cáo hàng năm đối với: Tổng sự cố về công trình xây dựng; Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng; Tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng; Số lượng và dân số đô thị; Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị riêng; Diện tích đất đô thị; Dự án đầu tư phát triển đô thị; Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị; Số lượng nhà ở, diện tích  nhà ở công vụ hiện có và sử dụng; Công sở cơ quan hành chính nhà nước.

Sở Xây dựng phải báo cáo hàng 06 tháng các số liệu về tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn; Tổng số giấy phép xây dựng được cấp à số công trình vi phạm quy định trật tự xây dựng trên địa bàn; Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/9/2018 và thay thế thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng./.

 

Hải Yến (nguồn TT 07/2018/TT-BXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan