Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Thông tư 06/2018/TT-BXD về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

Ngày 8/8/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 06/2018/TT-BXD về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

Hệ thống này gồm 33 chỉ tiêu, thuộc 04 nhóm: Hoạt động đầu tư xây dựng; Phát triển đô thị và nông thôn; Nhà ở, bất động sản và công sở; Vật liệu xây dựng.

Nhóm hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm các chỉ tiêu: Tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn; Tổng số giấy phép xây dựng được cấp; Số công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; Tổng số sự cố về công trình xây dựng; Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa và sử dụng; Tổng số sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; Tổng số vụ tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình; Tổng số người chết do tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình; Tổng số người bị thương do tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Nhóm Phát triển đô thị và nông thôn bao gồm các chỉ tiêu: Số lượng đô thị; Tỷ lệ đô thị hóa; Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, chi tiết đô thị; Tỷ lệ lập quy hoạch xây dựng nông thôn; Tỷ lệ lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; Tỷ lệ lập thiết kế đô thị riêng; Diện tích đất đô thị; Dự án đầu tư phát triển đô thị; Tổng công suất cấp nước; Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch; Tổng công suất xử lý nước thải đô thị; Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chẩn theo quy định; Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định; Khối lượng chất thải rắn xây dựng được thu gom, tái chế hoặc sử dụng; Tổng chiều dài đường đô thị.

 Nhóm Nhà ở, bất động sản và công sở, có các chỉ tiêu cụ thể như: Số lượng nhà ở, diện tích nhà ở công vụ hiện có và sử dụng; Tổng số nhà ở hoàn thành trong năm; Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm; Chỉ số giá giao dịch một số loại hình bất động sản.

Nhóm vật liệu xây dựng gồm chỉ tiêu một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu .

Đi kèm với Hệ thống chỉ tiêu nêu trên là nội dung chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng, trong đó Bộ Xây dựng làm rõ khái niệm, phương pháp tính, Nguồn số liệu, Phân tổ chủ yếu của từng chỉ tiêu.

Thông tư này có hiệu lực từ 25/9/2018 và thay thế thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng./.

  Hải Yến (nguồn TT 06/2018/TT-BXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan