Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Ngày 15/8/2018, Ông Trần hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1732/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

          01. Ông Phạm Tứ Phương, Giám đốc Sở Công thương: Chủ tịch Hội đồng;

          02. Ông Nguyễn Quốc Huấn, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương: Ủy viên Thường trực Hội đồng;

          03. Ông Nguyễn Chí Quyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Thít: Ủy viên;

          04. Ông Nguyễn Văn Mười Hai, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long: Ủy viên;

          05. Ông Đỗ Công Danh, Phó Trưởng Phòng Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng: Ủy viên;

          06. Ông Đinh Quang Huy, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải: Ủy viên;

          07. Nguyễn Trí Dũng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành, Văn phòng UBND tỉnh: Ủy viên;

          08. Bà Lạc Thái Thiên Nga, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường: Ủy viên;

          09. Ông Lê Phước Thiện, Phó Ban Quản lý các Khu công nghiệp: Ủy viên;

          10. Ông Lương Trọng Nghĩa, Trường phòng Kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ủy viên phản biện;

          11. Mời Ông Lê Phú Quới, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Vĩnh Long làm Ủy viên phản biện;

          12. Bà Trần Thị Hồng Chúc, Phó Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương: Thư ký Hội đồng.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương; Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; Chủ tịch UBND huyện Mang Thít và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

T.Trang (Nguồn QĐ số 1732/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan