Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày 01/8/2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của đề án là phát triển ĐTTM bền vững ở Việt Nam, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; khai thác tối đa hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đảm bảo tạo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân, người dân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển ĐTTM; hạn chế các rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.

Trong đó mục tiêu cụ thể đến năm 2020 xây dựng nền cơ sở pháp lý phát triển ĐTTM, hỗ trợ tối thiểu 03 đô thị phê duyệt Đề án tổng thể về phát triển ĐTTM và tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng và phát triển ứng dụng các tiện ích ĐTTM; hỗ trợ tối thiểu 3 khu đô thị mới được đầu tư xây dựng áp dụng thí điểm các giải pháp ĐTTM; 50% các Sở Xây dựng, Sở Thông tin truyền thông, các sở ngành có liên quan và UBND các đô thị thí điểm được đào tạo, bồi dưỡng về phát triển đô thị thông minh.

Đến năm 2025 là thực hiện giai đoạn 1 thí điểm phát triển ĐTTM, định hướng đến năm 2030 là hoàn thành thí điểm giai đoạn 1 và hình thành các chuỗi đô thị thông minh khu vực phía Bắc, miền trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Công Danh (nguồn QĐ số 950/QĐ-TTg)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan