Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Về việc thu hồi 420,1 m2 đất tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

Ngày 09/8/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 1699/QĐ-UBND về việc thu hồi 420,1 m2 đất, tách thửa 188, tờ bản đồ số 5, tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ do Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hảo quản lý.

Lý do thu hồi: Thu hồi đất để giao cho Trường Trung học cơ sở Thanh Đức quản lý sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo.

Vị trí và ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính số 33/2018 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 03/4/2018.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Hồ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Đức, Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hảo, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

T.Trang (Nguồn QĐ số 1699/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan