Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Lập thiết kế kiến trúc mẫu cho các khu nhà ở thuộc Dự án khu hành chính tỉnh và Dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long

Ngày 08/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2844/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương lập thiết kế kiến trúc mẫu cho các khu nhà ở thuộc Dự án Khu hành chính tỉnh và Dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long, cụ thể như sau:

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

- Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Vĩnh Long.

- Nguồn vốn thực hiện: Từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất Khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

M.Nguyệt (nguồn VB số 2844/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan