Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường 9, thành phố Vĩnh Long.

Hiện tại dự án cầu bắc qua sông nối phường 9 với Cồn Chim, xã Trường An đang triển khai thi công; sau khi dự án cầu hoàn thành sẽ kết nối từ phía Cồn Chim ra thẳng đường Phạm Hùng.

Do đó, để đảm bảo giao thông thông suốt từ phía Cồn Chim qua phường 9, ngày 10/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1712/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (nay là quy hoạch phân khu) phường 9, thành phố Vĩnh Long, cụ thể điều chỉnh mở rộng Hẻm 25, đường Phạm Hùng với chiều dài khoảng 85m, mặt cắt lộ giới là 11m [2m-7m-2m]. 

Giao Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng,  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố và phường 9, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

M.Nguyệt (nguồn QĐ số 1712/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan