Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Về việc thu hồi đất tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

Ngày 06/8/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc thu hồi thửa đất số 15, tờ bản đồ số 30, diện tích 89,4 m2  tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh quản lý.

Lý do thu hồi: giao lại cho Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ quản lý để giao cấp đất cho hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền.

Vị trí và ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính số 52/2018 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 16/7/2018.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Hồ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Hòa,  Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

T.Trang (Nguồn QĐ số 1678/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan