Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước xã Thành Lợi.

Ngày 17/7/2018, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 148/QĐ-SXD về việc Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước xã Thành Lợi.

- Tên công trình: Cải tạo, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước xã Thành Lợi.

- Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu: Sử dụng ống nhựa HDPE D90 , ống PVC D60, D90, các vật tư khác: côn, tê, van, đai giữ ống, các đoạn ống qua ao mương lắp đặt trên trụ bê tông cốt thép, mương đào, độ sâu chôn ống: mương đào trên rộng 300 dưới rộng 200 sâu 500. Hố van thành xây gạch thẻ, đáy lớp bê tông lót đá 40x60, nắp đan bê tông cốt thép,cọc biển báo bê tông cốt thép …..

- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thành Lợi, huyện Bình Tân.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Nhà thầu lập thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Cấp thoát nước K&A (TP. Cần Thơ).

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng: Trung tâm Giám định Chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

 

Tổ chức thực hiện Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng hiện hành và thực hiện theo kiến nghị của Sở Xây dựng tại Kết quả thẩm định số 992/KQTĐ-SXD ngày 17/7/2018.

Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

                                                                             Nga (Nguồn 148/QĐ-SXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan