Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm.

Ngày 02/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1663/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh chức năng đất tại vị trí xây dựng mới Trụ sở Công an huyện Vũng Liêm tại ấp Phong Thới, có diện tích khoảng 23.389m2, từ đất ở nhà vườn kết hợp nông nghiệp và đất giao thông thành đất an ninh, quốc phòng.

- Điều chỉnh chức năng đất tại vị trí Mở rộng Công viên Vũng Liêm, phần tiếp giáp công viên hiện trạng (Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt) đến giáp đường Phong Thới, khóm II, thị trấn Vũng Liêm từ đất ở dạng nhà vườn thành đất công cộng xây dựng công trình văn hóa, có diện tích khoảng 8.554m2.

Giao Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

M.Nguyệt (nguồn QĐ số 1663/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan