Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hựu Thành, huyện Trà Ôn.

Ngày 06/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hựu Thành, huyện Trà Ôn đến năm 2030.

- Vị trí, giới hạn khu vực lập quy hoạch là toàn xã Hựu Thành, gồm 09 ấp: Khu phố chợ, ấp Vĩnh Thành, ấp Vĩnh Thiện, ấp Vĩnh Hựu, ấp Vĩnh Tiến, ấp Vĩnh Hội, ấp Vĩnh Hòa, ấp Trà Sơn, ấp Vĩnh Sơn, với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 1.787,6 ha.

- Đô thị Hựu Thành có vị trí đầu mối giao thông quan trọng của huyện Trà Ôn, thuận lợi kết nối liên vùng với các đô thị khác như: kết nối thị trấn Vũng Liêm thông qua đường tỉnh 906 và Quốc lộ 53, kết nối thị trấn Trà Ôn, thị xã Bình Minh và huyện cầu Kè, tỉnh Trà Vinh thông qua Quốc lộ 54; đồng thời các tuyến đường tỉnh tạo mối liên kết vùng với các xã lân cận, có mạng lưới giao thông bộ (đường tỉnh 901, 906, 907, các tuyến đường huyện) và giao thông thủy (sông Trà Ngoa, kênh Thầy Phó,...) thuận lợi cho việc trung chuyển hàng hóa giữa các trong khu vực.

- Quy hoạch chung đô thị Hựu Thành được lập nhằm liên kết với khu vực lân cận; kế thừa, phát triển và thay thế quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã và quy hoạch chi tiết trung tâm xã đã được phê duyệt. Định hướng là đô thị loại V, là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa, xã hội của huyện trong tương lai và là đầu mối giao thông quan trọng giữa các xã trong huyện và giữa huyện Trà Ôn và các khu vực lân cận.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

M.Nguyệt (nguồn QĐ số 1404/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan