Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Bổ sung hạng mục và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa khu vực Hòa Phú.

Ngày 18/7/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 2575/UBND-KTN về việc chấp thuận bổ sung hạng mục lắp đặt lam che nắng, mưa; lắp vách ngăn một số khoa phòng, lắp đặt bảng hiệu chỉ dẫn lối thoát hiểm và xây dụng nhà tạm để chứa rác; Bổ sung chi phí xây dựng mốc chuẩn, quan trắc lún; Bổ sung chi phí lập, thẩm định đề án/báo cáo xả thải vào nguồn nước.

Ước giá trị bổ sung: 700.089.000 đồng.

Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách tỉnh (Sử dụng chi phí dự phòng nằm trong mức vốn trung hạn bố trí cho dự án và không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án được duyệt).

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là năm 2012 - 2018.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

                                                            T.Trang (nguồn CV 2575/UBND-KTN)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan