Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Mở rộng Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long, tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình

Ngày 18/7/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 2583/UBND-KTN Chấp thuận chủ trương điều chỉnh vị trí để quy hoạch, mở rộng Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình theo các nội dung tại Tờ trình số 126/TTr-SLĐTBXH, ngày 07/6/2018 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Báo cáo số 2220/BC-STNMT, ngày 22/6/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:

- Khu 1: Khu chợ cam diện tích khoảng: 5.472,5m2 hiện trạng có 02 nhà lồng chợ, 04 căn nhà cấp 4 và 01 ngôi mộ.

- Khu 2: Tiếp giáp sông Lò Vôi trở về hướng tây diện tích khoảng: 43.892,9m2

Tổng 02 khu đất có diện tích khoảng: 49.365,4m2. (kèm theo trích lục bản đồ địa chính khu đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Bình lập ngày 07/6/2018).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng và Chủ tịch UBND huyện Tam Bình lập trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Tam Bình tại các vị trí mở rộng Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt, liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Tam Bình lập thủ tục thu hồi, giao đất theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND huyện Tam Bình điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Tường Lộc, huyện Tam Bình theo đúng quy định.

Các sở, ngành và UBND huyện Tam Bình phối hợp, triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

                                                         T.Trang (nguồn CV 2583/UBND-KTN)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan