Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Chủ trương lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Vĩnh Long đến năm 2030 và lập Đề án phân loại đô thị thành phố Vĩnh Long là đô thị loại II.

Ngày 19/7/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 2591/UBND-KTN về việc chấp thuận chủ trương lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Vĩnh Long đến năm 2030 và lập Đề án phân loại đô thị thành phố Vĩnh Long là đô thị loại II.

Kinh phí thực hiện: Ngân sách thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND thành phố chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng triển khai và tổ chức thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

                                                           T.Trang (nguồn CV 2591/UBND-KTN)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan