Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 18/7/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 1526 /QĐ- bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2018. Cụ thể danh sách các gói thầu như sau:

Trường trung học cơ sở thị trấn Tam Bình -        Thị trấn Tam Bình         ; Gói thầu: Thiết bị lý, hóa, sinh, công nghệ.

Trường trung học cơ sở Loan Mỹ - Xã Loan Mỹ; Gói thầu: Thiết bị lý, hóa, sinh, công nghệ.

Trường tiểu học Tô Hùng Vĩ - Xã Tân Phú          ; Gói thầu: Đồ gỗ, đồ sắt, đồ dùng dạy học và thiết bị khác.

Các gói thầu trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình làm chủ đầu tư; hình thức lựa chọn nhà thầu : Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Tam Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  huyện huyện Tam Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hải Yến (nguồn QĐ 1526/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan