Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tập trung đông người phá rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tỉnh

Ngày 17/7/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tập trung đông người phá rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) như sau:

1. Bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh gồm các ông, bà:

- Ông Trần Văn Trạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

- Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

- Bà Nguyễn Huỳnh Thu, Bí thư Tỉnh đoàn.

- Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

2. Bổ sung, thay đổi thành viên Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh gồm:

- Ông Huỳnh Thanh Triệu, Trưởng Phòng chống phản động và chống khủng bố - Công an tỉnh thay ông Lê Văn Bọt, Phó Trưởng phòng.

- Ông Nguyễn Văn Bay, Trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh thay ông Mai Văn Tính, Phó Trưởng phòng.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                     T.Trang (nguồn QĐ 1516/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan