Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, thành phố Vĩnh Long.

Ngày 04/7/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Kết quả thẩm định số 922/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, thành phố Vĩnh Long.

- Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, thành phố Vĩnh Long.

- Loại, cấp công trình: Công trình Giao thông, cấp III.

- Giải pháp thiết kế chủ yếu: Kết cấu nền - áo đường mở rộng (mặt đường và nút giao) từ trên xuống như sau: Bê tông nhựa nóng C9,5 dày 5cm, K*Eyc=132Mpa; Lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 kg/m2;Bê tông nhựa nóng C19 dày 7cm, Ett=120Mpa;Lớp nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2; Cấp phối đá dăm loại I dày 15cm, (K ≥ 0,98), Ett = 110Mpa; Cấp phối đá dăm loại II dày 25cm, (K ≥ 0,98), Ett = 78Mpa;……

- Thuộc dự án đầu tư: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, thành phố Vĩnh Long.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông  thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Địa điểm xây dựng: Phường 5, thành phố Vĩnh Long.

- Nhà thầu lập thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hưng Thịnh.

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng: Trung tâm Thẩm định- Kiểm định Công trình Giao thông Vận tải trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công Nghiệp trực thuộc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long

Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, thành phố Vĩnh Long, đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định hiện hành.

Kết quả thẩm định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

                                                                                    Anh Tuấn (Nguồn 922/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan