Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Mang Thít. Hạng mục: Nâng cấp sân phía trước cổng trường và vỉa hè phía sau các khối phòng; sửa chữa sân học, tập thể dục thể thao+ quốc phòng; cải tạo mái tôn+ nền nhà xe; chống thấm nhà vệ sinh; hệ thống chống sét+ PCCC...

Ngày 25/6/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Kết quả thẩm định số 847/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Mang Thít. Hạng mục: Nâng cấp sân phía trước cổng trường và vỉa hè phía sau các khối phòng; sửa chữa sân học, tập  thể dục thể thao+ quốc phòng; cải tạo mái tôn+ nền nhà xe; chống thấm nhà vệ sinh; hệ thống chống sét+ PCCC...( tái công nhận Chuẩn quốc gia năm 2018 và là trường tiên tiến, hiện đại).

- Tên công trình: Trường Trung học phổ thông Mang Thít. Hạng mục: Nâng cấp sân phía trước cổng trường và vỉa hè phía sau các khối phòng; sửa chữa sân học, tập  thể dục thể thao+ quốc phòng; cải tạo mái tôn+ nền nhà xe; chống thấm nhà vệ sinh; hệ thống chống sét+ PCCC...( tái công nhận Chuẩn quốc gia năm 2018 và là trường tiên tiến, hiện đại).

- Giải pháp thiết kế chủ yếu: Nâng cấp sân phía trước cổng trường và vỉa hè phía sau các khối phòng; sửa chữa sân học, tập thể dục thể thao + quốc phòng:Vỉa hè cải tạo phía ngoài cổng trường (S= 200,2m2 ): Bê tông đá 10x20 M200 dày 150, lót tấm nylong chống mất nước bê tông;…

Cải tạo mái tôn + nền nhà xe; chống thấm nhà vệ sinh + bệ ngồi, sửa chữa khu wc học sinh xuống cấp nặng,…Thay toàn bộ mái tôn lạnh mạ màu sóng vuông dày 0.40mm

- Sơn lại toàn bộ cấu kiện sắt đã cạo sơn sơn 3 nước (1 nước chống sét, 2 nước sơn dầu); Đổ bê tông nền đá 10x20 mác 200 dày 100.

- Loại công trình: Công trình dân dụng.

- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Chủ đầu tư: Trường Trung học phổ thông Mang Thít.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn 10% Xổ số kiến thiết năm 2018.

- Địa điểm xây dựng: Khóm 3, Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Nhà thầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thuận Thảo.

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thuận Phát.

Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Mang Thít. Hạng mục: Nâng cấp sân phía trước cổng trường và vỉa hè phía sau các khối phòng; sửa chữa sân học, tập  thể dục thể thao+ quốc phòng; cải tạo mái tôn+ nền nhà xe; chống thấm nhà vệ sinh; hệ thống chống sét+ PCCC...( tái công nhận Chuẩn quốc gia năm 2018 và là trường tiên tiến, hiện đại), đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Kết quả thẩm định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

   Anh Tuấn  (Nguồn 847/SXD-QLXD)

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan