Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Dự án Cụm công nghiệp Trung Nghĩa - Nhà máy điện mặt trời VNECO Vĩnh Long.

Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh Vĩnh Long đã  phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Dự án Cụm công nghiệp Trung Nghĩa - Nhà máy điện mặt trời VNECO Vĩnh Long tại quyết định số 1355/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

1. Vị trí, giới hạn khu đất quy hoạch tại xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long với quy mô khoảng 50,86 ha, giáp giới như sau: Bắc cách 70m là Tỉnh lộ 907; Nam giáp ấp 3 và ấp Phú Tiên, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm; Đông cách 100m là Quốc lộ 53; Tây cách 70m là đường liên xã.

2. Quy mô: Công suất lắp đặt: 49MWp; Công suất đưa vào lưới điện lớn nhất: 39MW; Hiệu suất nhà máy: 83,1%; Sản lượng điện hàng năm: P50 = 70.062MWh/năm.

  Giao Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm, Thủ trưởng các Tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

M.Nguyệt (nguồn QĐ số 1355/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan