Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh.

Ngày 22/6/2018, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh, cụ thể như sau:

- Khu đất quy hoạch tại xã Đông Bình, với tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp đường dân sinh hiện trạng dọc sông Hóa Thành và rạch Cây Gòn.

+ Phía Tây giáp đất dân, kênh Bờ Đai, cách Quốc lộ 54 khoảng 250m.

+ Phía Nam giáp Khu công nghiệp Đông Bình.

+ Phía Bắc giáp đất dân và đường huyện 54.

- Diện tích quy hoạch: khoảng 26 ha.

- Tính chất khu vực lập quy hoạch: Phục vụ nhu cầu nhà ở, dịch vụ xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho người dân tái định cư và công nhân, người lao động của Khu công nghiệp Đông Bình.

  Giao Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

M.Nguyệt (nguồn QĐ số 1281/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan