Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Thành lập Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Ngày 15/5/2018, Bộ xây dựng có Quyết định số 612/QĐ-BXD về việc Thành lập Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng gồm :Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ông Nguyễn Ngọc Đông, thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Nguyễn Viết Tiến, thứ trưởng Bộ Y tế; Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thành viên; Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Ông Phạm Mạnh Hùng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án được nêu trong Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung công việc tại Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ Xây dựng giao Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                      T.Trang ( nguồn QĐ 612/QĐ-BXD)

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan