Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Hủy bỏ Quyết định công nhận/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Ngày 17/5/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 300/QĐ-BXD về việc hủy bỏ Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử chuyên ngành xây dựng số 288/QĐ-BXD ngày 25/5/2015 và thu hồi mã số LAS-XD 1458 đã cấp cho phòng thí nghiệm hóa môi trường Thành Công thuộc Công ty TNHH Thương mại xây dựng đầu tư Thành công. Địa chỉ phòng thí nghiệm trên Quyết định công nhận : số 21, Lô H3, Khu trung tâm thương mại, phường 7, thành phố Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.

          Theo đó, Bộ Xây dựng giao Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                T.Trang (nguồn QĐ 300/QĐ-BXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan