Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Đầu tư trên 19 tỷ đồng xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Bình Ninh, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình.

Xây dựng Trường Trung học cơ sở Bình Ninh đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho việc học tập và giảng dạy, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giúp xã Trung Nghĩa sớm đạt tiêu chí thứ 5 trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Ngày 18/5/2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Bình Ninh, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình làm chủ đầu tư, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 8,380 tỷ đồng và vốn ngân sách tỉnh 6,120 tỷ đồng để đầu tư phần xây dựng và thiết bị; phần còn lại sử dụng vốn ngân sách huyện Tam Bình).

 

Anh Tuấn (nguồn 956/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan