Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng Công trình Sửa chữa khối nhà làm việc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 15/5/2018, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ký Quyết định số 80/QĐ-SXD về việc Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng Công trình Sửa chữa khối nhà làm việc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

- Tên công trình: Sửa chữa khối nhà làm việc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

          - Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu:

          - Hàng rào: Sơn toàn bộ tường trong, ngoài hàng rào mặt tiền; Mặt trong hàng rào 2 bên sơn 03 nước có bả matic ;Thay mới khung lưới B40 phía trên hàng rào tường bằng khung sắt;  Sơn lại toàn bộ hàng rào song sắt phía trên hàng rào tường; ...

          - Khối nhà 01 trệt + 01 lầu: Sơn có bả matic toàn bộ tường trong, dầm sàn, đáy sàn mái sê nô, lam xiên, lam ngang lầu 1. Sơn 03 nước (01 nước chống thấm, 02 nước màu); Thay mới cửa đi Đ3 bằng cửa khung nhôm kính màu dày 5mm hệ 700 khung sơn tĩnh điện; Lắp mới toàn bộ hệ thống điện công trình;...

          - Khối nhà 01 trệt + 02 lầu: Trệt + lầu 1: Thay mới lớp gạch men ốp tường phía trước khu vệ sinh (1,2mx2m) + (3,5mx2m) bằng gạch men 250x400 cao 2m; Thay mới toàn bộ hệ thống đường dây điện và đường dây mạng; Lắp mới 01 máy lạnh tại phòng phó giám đốc trục (3-4); (B-D); Lầu 2: Sơn 03 nước toàn bộ tường trong, ngoài, đà, lam ngang, đáy sàn mái sê nô sơn; Sơn 03 nước (01 nước chống rỉ sét, 02 nước màu) toàn bộ cửa đi, cửa sổ bằng sắt, lan can mặt tiền; Thay mới mái tole bằng tole sóng vuông mạ màu dày 0.45mm; Lắp mới khung kèo, đòn tay bằng thép;....

- Loại công trình: Công trình dân dụng.

- Địa điểm xây dựng: Số 14 Hoàng Thái Hiếu - Phường 1- thành phố  Vĩnh Long.

- Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

- Nguồn vốn: Kiến thiết thị chính năm 2018.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Nhà thầu lập thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế và xây dựng Đa Lộc.

- Chủ nhiệm, các chủ trì thiết kế và dự toán xây dựng: Chủ trì thiết kế Cải tạo (Ks.Nguyễn Hữu Khánh); Ks. Huỳnh Lê Minh Kha (Chủ trì thiết kế điện).

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty TNHH tư vấn giám sát quản lý dự án xây dựng Vĩnh Long.

Tổ chức thực hiện Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng hiện hành và thực hiện theo kiến nghị của Sở Xây dựng tại Kết quả thẩm định số 597/KQTĐ-SXD ngày 15/5/2018.

Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

                                                                                                Anh Tuấn (nguồn 80/QĐ-SXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan