Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trùng tu, phục hồi Tây lang, Thánh tịnh Ngọc Sơn Quang.

Ngày 18/5/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Kết quả thẩm định số 609/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trùng tu, phục hồi Tây lang, Thánh tịnh Ngọc Sơn Quang.     

- Tên công trình: Trùng tu, phục hồi Tây lang, Thánh tịnh Ngọc Sơn Quang.

- Giải pháp thiết kế chủ yếu:

- Tây Lang: Tháo dỡ toàn bộ khối nhà; Kết cấu mái, cột, đà, giằng, tường, cửa, nền, đà kiềng. Xây mới: Móng bê tông cốt thép đặt trên nền gia cố cừ tràm; Hệ khung chịu lực bằng bê tông cốt thép; Toàn bộ nền lát gạch 400x400 màu đỏ; Cửa đi, cửa sổ gỗ; Mái lợp ngói âm dương, li tô, xà gồ gỗ, kèo bê tông cốt thép; Tam cấp xây gạch thẻ đất nung, mặt bật lát gạch 300x300; Công trình sử dụng gạch ống đất nung; Toàn bộ công trình sơn 03 nước,bả matit...

- Tu Viện Nam: Nhà trệt, móng bê tông cốt thép đặt trên nền gia cố cừ tràm; Hệ khung chịu lực bằng bê tông cốt thép; Toàn bộ nền lát gạch men 400x400; Cửa đi, cửa sổ gỗ thau lau; Mái lợp ngói 22 viên/m2, li tô, cầu phong, xà gồ thép hộp, kèo bê tông cốt thép; Trần tấm Prima khổ 600x600 khung nổi; ….

- Loại, cấp công trình: Công trình văn hóa, cấp III.

- Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Di tích trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Nguồn vốn: Nguồn thu 10% xổ số kiến thiết (theo Thông báo số 54/TB-STC ngày 02/02/2018 của Sở Tài chính) và từ nguồn ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa.

- Địa điểm xây dựng: xã Tân An Hội, huyện Mang Thít.

- Hình thức đầu tư: Sửa chữa.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Nhà thầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng An Gia Thái.

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thảo Bình.

Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trùng tu, phục hồi Tây lang, Thánh tịnh Ngọc Sơn Quang, đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Kết quả thẩm định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

                                                                                   Anh Tuấn(Nguồn 609/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan