Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình Nâng cấp hạ tầng đô thị, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 08/5/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Kết quả thẩm định số 559/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình Nâng cấp hạ tầng đô thị, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

- Tên công trình: Đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.(Phần nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước các tuyến đường Gia Long, Đốc Phủ Yên, Đường số 8, đường dân sinh khu 3; Đường Trương Vĩnh Ký, Lê Lợi , Lê Văn Duyệt , Đố Phủ Chỉ, Đồ Chiểu, Quang Trung, Phan Thanh Giản và đường Thống Chế Điều Bát (đoạn từ Phan Thanh Giản đến Trục chính trung tâm), hẻm bê tông rộng 3m, nạo vét kênh cù lao tròn+ cống dọc kinh và 04 bể xử lý nước thải).Loại, cấp công trình: Công trình Giao thông, cấp III.

- Giải pháp thiết kế chủ yếu:

- Đường Gia Long: Đoạn đường từ cọc L1 đến cọc L3 mặt đường rộng 4m; Đoạn đường từ cọc L3 đến cọc L11 mặt đường rộng 7m. Kết cấu mặt đường nâng cấp từ trên xuống: Thảm BTNN C12,5 dày 7cm; K= 0,98; Etk=182,15Mpa; Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2; Lớp CPĐD loại I bù vênh dày từ 12cm - 20cm (Dmax=37.5mm); K= 0,98; Etk=153,91Mpa;....

- Đường Đốc Phủ Yên: Đoạn đường từ cọc L34 đến cọc Y3 mặt đường rộng 5.5m: Kết cấu mặt đường nâng cấp từ trên xuống: Thảm  BTNN C12,5 dày 7cm; K= 0,98; Etk=189,27Mpa; Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2; Lớp CPĐD loại I dày 15cm (Dmax=37.5mm); Etk=166,11Mpa; Lớp CPĐD loại I bù vênh dày từ 12cm - 25cm (Dmax=37.5mm); K= 0,98; Etk=117,35Mpa;....

- Thuộc dự án đầu tư: Đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh (do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ nộp vào Ngân sách tỉnh là 50 tỷ đồng) và vốn ngân sách huyện Trà Ôn.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn.

- Nhà thầu lập thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quốc Hữu.

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng: Trung tâm Giám định Chất lượng Xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình Nâng cấp hạ tầng đô thị, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định hiện hành.

Kết quả thẩm định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

   Nga (Nguồn 559/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan