Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Kiến trúc do Bộ Xây dựng chủ trì đã diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 11/5/2018, Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Kiến trúc do Bộ Xây dựng chủ trì đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Về cơ cấu, Dự thảo Luật có 5 chương, 46 điều, điều chỉnh các hoạt động: quản lý kiến trúc đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù; thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; hội đồng kiến trúc; quy định quyền, nghĩa vụ của kiến trúc sư hành nghề, tổ chức hành nghề kiến trúc trong nước, nước ngoài tại Việt Nam; bồi dưỡng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực…

Đây là bộ luật hoàn toàn mới, do hiện nay các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kiến trúc đang nằm rải rác tại nhiều văn bản luật: Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và một số nghị định, thông tư… Bên cạnh đó, một số vấn đề thực tiễn như tình trạng quản lý kiến trúc lộn xộn, nhu cầu xã hội, cuộc sống người dân, các tổ chức hành nghề kiến trúc, hội nghề nghiệp… cần phải được rà soát tổng quát, cụ thể và đưa vào để xây dựng một bộ luật riêng của lĩnh vực kiến trúc. 

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, Ban soạn thảo sẽ tổng hợp, báo cáo để hoàn thiện Dự thảo Luật trong thời gian sớm nhất. Dự kiến, báo cáo Dự thảo Luật được trình Chính phủ và đưa ra xin ý kiến các đại biểu Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay./. 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan