Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ cầu Chú Bèn (Quốc lộ 54) ra sông Hậu

Ngày 16/5/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 921/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ cầu Chú Bèn (Quốc lộ 54) ra sông Hậu.

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ cầu Chú Bèn (Quốc lộ 54) ra sông Hậu với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Đường từ cầu Chú Bèn (Quốc lộ 54) ra sông Hậu.

2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Tân. 

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của đô thị Tân Quới theo quy hoạch, tạo điều kiện tăng tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực dự án, góp phần phát triển hạ tầng giao thông cho huyện mới chia tách Bình Tân, phục vụ cho việc lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu giao thương của khu vực ngày càng tăng lên.

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Tuyến đường được đầu tư có chiều dài khoảng 1.210m, mặt đường rộng 22m (5+12+5)m, tải trọng thông xe 10 tấn/trục, trên tuyến đường có 2 cầu: cầu Trà Mơn và cầu Bà Mang có tải trọng HL 93, cống thoát nước dọc, cống ngang đường, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, hệ thống biển báo giao thông. Hệ thống cấp nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy.

5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vĩnh Long.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Tân Quới và xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

7. Diện tích sử dụng đất: 28.915m2.

8. Nhóm dự án: Nhóm B.

9. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

10. Phương án thiết kế cơ sở thực hiện theo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại Công văn số 1673/SXD-QLXD ngày 26/10/2017.

11. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

12. Tổng mức đầu tư: 122.588.610.074 đồng.

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 98,7 tỷ đồng (gồm chi phí xây dựng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư); các chi phí còn lại sử dụng từ nguồn vốn ngân sách huyện Bình Tân.

14. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2022.

Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và lưu ý các kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1673/SXD-QLXD ngày 26/10/2017.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                             Hồng Thắm (Nguồn Quyết định số 921/QĐ-UBND

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan