Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Khu nhà ở xã hội HQC Hòa Phú, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ.

  Ngày 29/3/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ký ban hành Kết quả thẩm định số 379/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Khu nhà ở xã hội HQC Hòa Phú, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ.

- Tên dự án: Khu nhà ở xã hội HQC Hòa Phú, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ.

- Nội dung và quy mô đầu tư: Xây dựng khu chưng cư 07 tầng với 420 căn; Xây dựng 03 khối nhà liên kế (2-3 tầng) với 78 căn.

Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm B, công trình dân dụng, cấp III.

Người quyết định đầu tư: Công ty Cổ phần TV-TM-DV Hoàng Quân Mê Kông.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần TV-TM-DV Hoàng Quân Mê Kông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Hòa Lộc, huyện Long Hồ.

- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu tham gia khảo sát, thiết kế: Nhà thầu khảo sát địa hình (Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Địa Long). Nhà thầu khảo sát địa chất (Công ty CP Tư vấn Xây dựng ACI). Nhà thầu thiết kế (Công ty Cổ phần Việt Kiến Trúc).

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình Khu nhà ở xã hội HQC Hòa Phú, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định./. 

                                                                             Thảo (Nguồn 379/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan