Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Thay đổi thành viên của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Ngày 13/4/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định số 441/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

                   Theo đó, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ như sau:

1.       Ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thay thế ông Nguyễn Văn Thanh theo yêu cầu nhiệm vụ công tác của Thanh tra Chính phủ.

2.       Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay thế ông Đào Quang Thu nghỉ hưu theo chế độ.

3.       Ông Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thay thế ông Hà Hùng nghỉ hưu theo chế độ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

  Hải Yến (nguồn QĐ 441/QĐ-TTg)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan