Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồ dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Ngày 21/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-BXD về việc công nhận Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp có đủ điều kiện đào tạo, bồ dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BXD tại địa điểm sau đây:

          - Địa điểm tổ chức đào tạo lý thuyết: 275 Nguyễn Trãi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

          - Địa điểm tổ chức đào tạo thực hành:

+ Tòa nhà Babylon số 583 Âu Cơ, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

+ Cao ốc Thủy lợi 4 số 205 Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

          Theo đó, Bộ Xây dựng giao Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng cơ sở đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong thời hạn 05 năm./.

                                                                    T.Trang (nguồn QĐ 99/QĐ-BXD)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan